Category Archives: Resurse

Pentagonia – Arta predării matematicii
Orice meserie îşi are artiştii săi, cei care o practică atât de bine încât rezultatul muncii lor să devină o încântare. Chiar şi predarea matematicii poate fi practicată ca o artă, făcută să încânte, iar beneficiarul acestei încântări va fi elevul. Predarea la ora de matematică trebuie să aducă bucurie elevilor: cât mai des şi cât mai multor elevi!

Teaching in a Digital Age
The book examines the underlying principles that guide effective teaching in an age when everyone,and in particular the students we are teaching, are using technology. A framework for making decisions about your teaching is provided, while understanding that every subject is different, and every instructor has something unique and special to bring to their teaching.The book enables teachers and instructors to help students develop the knowledge and skills they will need in a digital age: not so much the IT skills, but the thinking and attitudes to learning that will bring them success.

Învăţarea vizibilă. Ghid pentru profesori de John Hattie
Rod al efortului de sintetizare a peste 50 000 de cercetări, incluzând 250 de milioane de elevi, Învăţarea vizibilă. Ghid pentru profesori identifică, pe baze riguros ştiinţifice, care sunt cei mai eficienţi factori din procesul de predare-învăţare. Într-o lume preocupată de aspectele conjuncturale ale activităţii didactice (politici educaţionale, management şcolar etc.), John Hattie se întoarce la „viaţa de zi cu zi” a profesorilor şi elevilor. Axată pe procesele specifice lecţiei şi interacţiunilor profesor–elev, cartea oferă criterii clare şi obiective pentru orice educator care doreşte să aleagă cele mai bune căi de optimizare a învăţării.
Editura Trei

Arta şi ştiinţa predării. Un cadru cuprinzător pentru o instruire eficientă de Robert J. Marzano
Strategiile moderne de predare sunt clădite pe baze ştiinţifice. Însă a şti când şi pentru cine să le aplici, aceasta reprezintă mai curând o artă care se deprinde în urma examinării atente a fiecărei componente a procesului de instruire. Folosind o serie de diagrame şi scheme de organizare şi apelând la cercetări de ultimă oră, Marzano stabileşte 10 jaloane ale unei învăţări eficiente, pornind de la obiectivele educaţionale şi structurarea cunoştinţelor şi terminând cu tehnici specifice unui bun management al clasei.
Recomandarea Oanei Moraru
Editura Trei

Pierce professor saves students $1 million through open education resources
“I basically sat down and, over a period of time, began to write my own text to replace the book for my Math 107 course,” he said. “I would hardly call that first version a formal textbook, but I wrote up enough content to reach the point where I didn’t need a book.” Lippman released the materials under an open license through Creative Commons, which allows anyone to republish or reuse his content as long as they give him credit.
David Lippman

Deutsch Interaktiv
Dieses E-Learning-Angebot ist als Selbstlernkurs konzipiert. Es eignet sich jedoch zur Unterstützung des DaF-Unterrichts. Nutzen Sie dazu die Lehrermaterialien: Zu jeder Lektion gibt es Arbeitsblätter, Lerntipps und didaktische Hinweise. Mit 30 Lektionen deckt Deutsch Interaktiv die Niveaustufen A1 bis B1 des Europäischen Referenzrahmens ab.
Deutsche Welle