Limba română a picat la Capacitate
Manualele de română, așa cum arată acum, sunt metoda cea mai sigură de a omorî în fa­șă entuziasmul celor mai pasionați elevi.
Predarea românei pare că urmează în con­ti­nuare un soi de bizar program de tip pro­to­cro­nist, care-și găsește din păcate ecoul în ten­dințe similare în creștere în spațiul public: la­tina se trage, mai nou, din română, leagănul ci­vilizației mondiale se plasează obligatoriu în spațiul carpato-danubiano-pontic, iar poporul român închinător la moaște e creștin de 2.000 de ani. Lipsa de spirit critic, de cu­prin­dere cul­turală, îmbinată cu apetența din ce în ce mai evi­dentă în spațiul public pentru discursul antieuropean sunt in­gre­dientele cele mai sigure pentru for­ma­rea unui alt tip de om nou, la fel de prost pre­gătit pentru asumarea libertății și a exis­ten­ței de­mocratice precum îl visa vechiul regim.
22

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s